Përfituesit e projektit:

  1. Regjioni i Epirit – Përfituesi i Liderit
  2. Komuna e Konitsa – Përfituese e projektit
  3. Komuna e Përmetit – Përfitues i projektit

Fushat e ndërhyrjes:

Fushat e ndërhyrjes së projektit janë:

Për Greqinë është rajoni i Konitsa dhe për rajonin e Shqipërisë është Përmeti.