Εταιρικό Σχήμα

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους κάτωθι εταίρους:

 

  1. Περιφέρεια Ηπείρου – Επικεφαλής Εταίρος
  2. Δήμος Κόνιτσας – Εταίρος
  3. Δήμος Πρεμετής – Εταίρος

Περιοχές Παρέμβασης

Οι περιοχές παρέμβασης του έργου είναι οι εξής :

Για την Ελλάδα η περιοχή της Κόνιτσας και για την περιοχή της Αλβανίας η Πρεμετή.